info@stegstad.se     010 - 516 47 37

ESKILSTUNA, LINKÖPING, NYKÖPING, KATRINEHOLM, NORRKÖPING, ÖREBRO, STOCKHOLM, VÄSTERÅS.

OM OSS

STEG STÄD & FLYTT AB

Som de flesta andra företag är vi mycket medvetna om hur viktigt det är att aktivt bidra till att skydda och förbättra vår gemensamma miljö. Naturen har ju inte har obegränsade resurser.

 

Därför är det angeläget för oss att i stort som i smått noga tänka över hur vi arbetar och ta ansvar för att inte misshushålla med kemikalier och annat material. Vi är också måna om att köra miljöriktigt och trafiksäkert.

 

Steg Städ & Flytt AB använder sig konsekvent av städmaterial, redskap, tillbehör och kemikalier* som har miljödeklarerats med Svanen, bra miljöval eller är ISO-Certifierade enligt 14001.

 

Vår eftersträvan är att använda så lite kemikalier som möjligt och använder, i den utsträckning det går, oss av microfiber som ej behöver ha tillsatts av kemikalier.

 

Vi värnar om miljön och ett rent alternativ.

 

*Samtliga kemikalier försedda med varuinformation.